POTRZEBA

Projekt odpowiada na potrzebę pozyskiwania wiarygodnych i niezależnych danych dotyczących poziomu zanieczyszczenia powietrza, które pozwolą właściwie reagować społeczeństwu w ochronie swojego zdrowia. które jest coraz bardziej zagrożone przez stężenie zanieczyszczeń w powietrzu.Jest on szansą na stworzenie dokładnej mapy pomiarowej dostępnej dla każdego, poprzez zastosowanie urządzeń i aplikacji dostępnej cenowo w kieszonkowej formie.

 

System pomoże w dokonywaniu codziennych wyborów dotyczących miejsca przebywania, spędzenia czasu wolnego, miejsca do odbycia treningu czy spaceru. Ma również na celu uświadomienie społeczeństwu skali problemu, a poprzez zbudowanie silnej i aktywnie działającej społeczności wpływ na działania indywidualne przyczyniające się do powstania smogu jak i pozwolić na odpowiedni lobbing w ramach instytucji publicznych.

MOBILNOŚĆ

Mobilność czujników / skala / społeczność - Tworzenie świadomej społeczności chcącej czynnie uczestniczyć w walce z zanieczyszczeniem. System Air Matrix pozwoli poprzez osoby zaopatrzone w urządzenia, uzyskiwać informacje o przekroczeniu stężeń zanieczyszczeń (Alarmy).

 

Mobilność, dostępność cenowa i nieduży rozmiar urządzenia pozwolą na pozyskiwanie danych z miejsca przebywania danej osoby, z strefy „prywatnej”, zarówno podczas przebywania w obiektach, domu, pracy czy podczas aktywności fizycznej i przemieszczania się. Stworzy możliwość zbadania obszarów słabiej dostępnych czy pozamiejskich. Zwiększenie mapy pomiarowej zanieczyszczeń, jest konieczne do planowania działań mających na celu walkę z zanieczyszczeniem.

 

Air Matrix to projekt globalny, który powstaje w Krakowie. Równolegle do Krakowa jest on uruchamiany w Paryżu, Londynie, oraz Dehli. W każdym z krajów planowana ilość czujników to 10 000 - 20 000 szt. Przy projekcie bierze udział dwóch wybitnych profesorów (zarówno od strony środowiskowej jak i mechatronicznej)

SPOŁECZNOŚĆ

Celem naszego projektu nie jest technologia a społeczność, która w sposób ciągły i przystępny będzie w stanie kontrolować poziom zanieczyszczeń w swoim otoczeniu oraz swoich rodzin i przyjaciół.

 

Narzędzie jest tak skonstruowane, aby pozwolić na szybką wymianę informacji. Będzie zaopatrzone w funkcjonalności takie jak mapy, alerty, raporty i informacje przekrojowe łączące zanieczyszczenie z innymi zjawiskami czy faktami.

TECHNOLOGIA

Air Matrix to nie tylko zbieranie danych o zanieczyszczeniach i nanoszenie ich na mapę jest to również wnioskowanie o stanie powietrza oraz nieoczywistych związkach pomiędzy parametrami jak np. ilością samochodów, natężeniem ruchu, temperaturą, wiatrem, wilgotnością etc. które realizowanie będzie możliwe poprzez analizę dużych zbiorów danych. Mobilność, ilość oraz wieloparametryczność danych możliwe jest w konfiguracji wdrażanej przez Air Matrix.

 

Pracujemy również nad algorytmami predykcji zanieczyszczeń dla danych obszarów miejskich na podstawie pomiaru bieżących parametrów , analogicznie jak prognoza pogody. W obszarze Big Data naszymi partnerami technologicznymi jest Microsoft - wsparcie w technologiach obliczeniowych chmurowych - Azure - oraz możliwość skalowalności na cały świat oraz Firma Querona - zajmująca się analizami oraz algorytmami przetwarzania Big Data.

Projekt realizowany jest we współpracy z Polską Akademią Nauk, w osobie prof. Andrzeja Skoczowskiego i AGH z Panem Profesorem Tadeuszem Uhlem i Panem dr Pawłem Paćko. Adresowany jest w pierwszym testowym etapie do mieszkańców Krakowa. Docelowo jest to projekt globalny. Jednym z podstawowych wyróżników jest tworzenie społeczności która będzie miała kontrolę nad procesem zabierania danych i ich późniejszego wykorzystywania. Obecnie nasza sieć rozproszonych punktów pomiarowych to ponad 1 200 sztuk. Kolejne transze czujników będą uruchamiane sukcesywnie. Nie są to stacjonarne odczyty, ale pobierane tu i teraz - tam, gdzie użytkownik.

WSPIERAJĄ NAS

AirMatrix sp. z o. o.
ul. Lublańska 34
31-476 Kraków
Polska

info@airmatrix.info