Pomiar w AirMatrix

Czujniki AirMatrix wykorzystują pomiar optyczny do określenia zawartości pyłów zawieszonych w powietrzu. W chwili obecnej czujnik AirMatrix pozwala na określenie zawartości pyłów zawieszonych drobnych (PM2.5) w powietrzu. W urządzeniu zastosowano diodę emitującą promieniowanie podczerwone oraz detektor w postaci fototranzystora. Zadaniem detektora jest rejestracja promieniowania odbitego od cząstek pyłu, dzięki czemu możliwe jest oszacowanie zawartości cząstek w powietrzu. Detektor zamienia informację o ilości promieniowania odbitego na napięcie elektryczne proporcjonalne do zawartości pyłu zawieszonego PM2.5 zgodnie z charakterystyką przedstawioną na poniższym rysunku.

Odpowiednio skonstruowany układ elektroniczny zarządza procedurą pomiarową poprzez wyzwalanie źródła światła oraz detektora w zaplanowanych odstępach czasowych. Przepływ powietrza przez urządzenie wymuszony jest wentylatorem, a strumień kierowany jest poprzez specjalnie zaprojektowany system kanałów. Opracowane algorytmy przetwarzania sygnałów analizują i przeliczają odczyty czujnika, zapewniając dużą wiarygodność pomiarów dla różnych trybów działania układu.